E+E EE210 Outdoor 户外和气象用温湿度变送器

E+E EE210 Outdoor 户外和气象用温湿度变送器

  • 型号: E+E EE210 Outdoor

E+E EE210 Outdoor

户外和气象用温湿度变送器

EE210户外系列是一款适用于户外和气象应用的温湿度变送器。除了能精密测量相对湿度和温度以外,EE210还可以计算输出露点、霜点、热焓等其它相关参数。

上海仁厚电子有限公司  Shanghai Kind Electronics Co., Ltd.